Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

MİNE ALTINSOY TUNÇ


Uzman Klinik Psikolog (Çocuk, ergen ve yetişkin)
2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Okan Üniversitesi’ nde Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı) yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu uzmanlık eğitimi, klinik psikoloji ve kuramsal eğitimin yanında psikoterapi pratiği ve süpervizyonları da içermektedir. Lisans hayatı boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ nda gönüllü staj girişimlerinde bulundu.İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulubü’ nde aktif olarak çalıştı. Lisans eğitiminin ardından bir yıl özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde psikolog ve eğitim koordinatörü pozisyonunda ve iki farklı anaokulunda psikolog olarak çalıştı. Yüksek lisans hayatı boyunca da Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia-2 Psikiyatrik Tedavi Kliniği, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Psikiyatri Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi Nöropsikiyatri Kliniği’ nde gönüllü staj girişimlerinde bulundu. Yüksek lisans eğitimine devam ederken özel bir anaokulunda psikolog olarak çalıştı ve aile seminerleri düzenledi.

Eğitim hayatı boyunca ulusal lisans ve lisansüstü psikoloji kongrelerine katıldı. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin, Ergen ve Çocuk) Terapi olup, terapi eğitimi/yaklaşımı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi , çocuklar ve yetişkinler için Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Deneyimsel Oyun Terapisidir. Çalışma Alanları yetişkinlerde depresyon, fobi, panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi psikopatolojilerin yanı sıra suçluluk ve utanç duyguları, karar vermede güçlük, çaresizlik ve değersizlik duyguları, korku ve kaygılar, öfke kontrol sorunları, tükenmişlik ve kişisel farkındalığı arttırma konularıdır. Çocuklarda ise depresyon, kaygı, davranış ve uyum problemleri, travmatik yaşantılar (boşanma, ölüm vs.)dır. Şu an İstanbul ve Bursa’ da olmak üzere özel danışmanlık merkezlerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli Psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

WhatsApp chat